Громадянське суспільство

Консультації з громадськістю

Громадські ініціативи

Діяльність громадських організацій Хотинського району

Нормативно-правові акти

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВЕСПІ)

 

Закони України:
Конституція України;
Закон України „Про громадські об’єднання”;
Закон України “Про політичні партії в Україні”;
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;
Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Закон України “Про інформацію”;
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
Закон України "Про Кабінет Міністрів України";
Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";
Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Укази Президента України:

Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”
Указ Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»
Указ Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію символіки громадського об’єднання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №562 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

Накази Міністерства юстиції України:

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 „Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України „Про громадські об’єднання”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 N 1843/5 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1845/5 „Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань”

Оголошення для інститутів громадського суспільства

 • Оголошення про початок прийому заяв щодо формування нового складу громадської ради при РДА - 02 серпня 2019 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353), у зв’язку із закінченням терміну повноважень складу громадської ради при районній державній адміністрації, розпорядженням РДА від 30 липня 2019 року №198-р утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.

Ініціативна група повідомляє про початок прийому заяв від інститутів громадянського суспільства щодо участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.

Установчі збори відбудуться 27 вересня 2019 року в сесійному залі засідань районної ради, (вул. О. Кобилянської, 2а). Час проведення буде повідомлено додатково.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС про делегування представника для участі в установчих зборах.
 2. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто.
 3. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
 4. Копії документів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності
 5. Інформація про результати діяльності ІГС протягом року (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
 6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти, номер контактного телефону.
 7. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

Документи приймаються в електронному або паперовому варіантах до 29 серпня 2019 року включно з 08:00 до 17:00 год. (крім обідньої перерви з 13:00 до 14:00 год., вихідних та святкових днів) за адресою: м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2а.. E-mail: [email protected].

Із зразками необхідних документів можна ознайомитись за вищевказаною адресою та на офіційному веб-сайті Хотинської райдержадміністрації у рубриці «Громадянам», за посиланням: https://khotyn.bukoda.gov.ua/page/group/788.

Відповідальна особа: Батовська Анастасія Костянтинівна - головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

Довідки за тел. 2-14-77.

Зразки необхідних документів для ІГС

 • Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС про делегування представника для участі в установчих зборах
 • Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства
 • Біографічна довідка (резюме) уповноваженого представника ІГС
 • Інформація про результати діяльності ІГС

Приклади документів, що використовують інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради

Завантажити тут.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання правління (президії, загальних зборів)

у відповідності до статутних документів

ПОВНА НАЗВА ІГС

____ ____________ 20__року                                                                                  №___

м. _________

Присутні:  голова правління (президії) _________________________;

                    заступник голови правління (президії) _________________;

                    члени правління(президії): _____________________________.

 

Порядок денний:

 1. Про участь представника інституту громадянського суспільства в установчих зборах з обрання громадської ради при Хотинській районній державній адміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при  Хотинській районній державній адміністрації ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ ДЕЛЕГОВАНОГО ПРЕДСТАВНИКА ІГС.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: __________________. Термін виконання: _______________.

 

Головуючий - прізвище та ініціали

Секретар - прізвище та ініціали.

Завантажити тут.

Зразок заяви

делегованого від інституту громадянського суспільства представника

для участі в установчих зборах

для формування громадської ради при

Хотинській районній державній адміністрації

про надання згоди на обробку та оприлюднення його персональних даних

 

кому: Ініціативній групі з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Хотинській районній державній адміністрації

 

від кого: делегованого представника ІГС на участь в установчих зборах з формування громадської ради при Хотинській районній державній адміністрації

_________________________________

(ПІБ кандидата)

 

 

 

Заява

 

         Я, делегований представник ІГС ______________________________,

                                                                              (ПІБ)

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку та оприлюднення на офіційному вебсайті Хотинської районної державної адміністрації моїх персональних даних, зазначених у документах та в біографічній довідці, які надані (найменування Інституту громадянського суспільства) у зв’язку з участю в установчих зборах для формування громадської ради при Хотинській районній державній адміністрації та подальшою діяльністю громадської ради, та  підтверджую відповідність даних, зазначених у Біографічній довідці, доданої до заяви ІГС.

 

 

 

      __________                                                          ________________________

               Дата                                                                   підпис делегованого представника ІГС                    

 

 

 

 

Приклади документів, що використовують інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

(резюме) уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради

Завантажити тут.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Посада, місце роботи

 

Громадянство

 

Посада в інституті громадянського
суспільства

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Освіта

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Володіння мовами

 

Нагороди, почесні звання

 

Досвід роботи у виборних органах

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

 

 

Додаткова інформація

 

Контактна інформація:

Поштова та електронна (E-mail) адреса, контактний телефон

 

Зразок оформлення інформації про діяльність

Завантажити тут.

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства*

1. Повна назва інституту громадянського суспільства (ІГС)________________ ________________________________________________________________________

2. Скорочена назва ІГС _______________________________________________

3. Адреса (юридична і фактична), контакти (телефон стаціонарний, мобільний, електронна пошта)________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Мета та напрями діяльності ІГС______________________________________

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування___________________________________

________________________________________________________________________

6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,

мета, партнери, учасники, кінцевий результат) проведена робота_________________

________________________________________________________________________

7. Кількість фіксованих членів ІГС _________________________________________________________________________

8. Адреса сайту (при наявності)________________________________________

9. Періодичне видання (журнал, газета – при наявності) ________________ _____________________________________________________________________

10. Засновники і керівники громадської організації________________________ ____________________________________________________________________

Підпис керівника організації ____________________________ Прізвище, ініціали

  М.П. (за наявності)

*(впродовж року до дня подання  заяви, у разі, коли інститут працює менше року – за період діяльності

 

Громадська рада

 • Склад громадської ради
 • Ініціативна група

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради

при Хотинській районній державній адміністрації

(далі - Ініціативна група)

 

БОДНАР

Василь Павлович

-

Член Хотинської районної громадської організації «Центр Євроінтеграції» (за згодою)

БАТОВСЬКА

Анастасія Костянтинівна

 

КОВАЛЬ

Тетяна Ігорівна

 

КОНОВЧУК

Олександр Дмитрович

 

НОВІЦЬКА

Оксана Анатоліївна

 

САЧЕНКО

Людмила Миколаївна

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації

 

головний редактор ПП «Медіа-центр «Хотинські вісті» (за згодою)

 

голова Хотинської районної організації ветеранів України (за згодою)

 

начальник відділу правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

 

головний спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації