Доступ до публічної інформації

Нормативні документи

Розпорядження "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації"

Розпорядження "Про затвердження Розміру витрат та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Хотинська районна державна адміністрація" 

Закон України Про доступ до публічної інформації

 

Доступ до публічної інформації

Розпорядженням голови Хотинської РДА №331-р від 01 серпня 2018 року «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації», відділ документообігу, контролю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації  визначено відповідальним за доступ до публічної інформації за запитами на інформацію, що надходять до РДА, затверджено порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Хотинська районна державна адміністрація, перелік відомостей, що становить службову інформацію та форми для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян.

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Надання публічної інформації Хотинською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;

2) поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

4) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03731) 2-14-77

письмово: м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2А, відділ документообігу, контролю та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді (зразок)

факс: (03731) 2-14-25;

електронна пошта: [email protected]

Контактна інформація щодо посадових осіб Чернівецької обласної державної адміністрації

https://youtu.be/kxzyfrRgiuI

Посилання на інтернет-ресурс «Прозора бюрократія»

 • Нормативні документи

Порядок подання запитів на публічну інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

01 серпня 2018 року № 331-р

Порядок

складення та подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Хотинська районна державна адміністрація

(далі - Порядок)

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
 • прізвище, ім'я, по-батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;
 • поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
 2. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації із зазначенням прізвища, імені, по- батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 5. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим
 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
 9. Інформація на запит надається безоплатно.
 10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;
 4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
 • прізвище, ім'я, по-батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі коли районна державна адміністрація не володіє інформацією, проте за характером діяльності відомо хто нею володіє, зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 1. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
 1. Прізвище, ім'я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації.
 2. Дату відмови.
 3. Мотивовану підставу відмови.
 4. Порядок оскарження відмови.
 5. Підпис.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

Відповідальні особи, що забезпечують доступ до публічної інформації

Проекти документів

Звіти та поширені відповіді

Облік публічної інформації

Котактна інформація

Контактна інформація

щодо керівників районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних підприємств, установ та організацій

 

Хотинська районна державна адміністрація 60000, м. Хотин, вул. О. Кобилянська, 2А

Приймальня – (03731) 2-14-24; (03731) 2-14-25

Офіційне інтернет-представництво: https://khotyn.bukoda.gov.ua/

 

 

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Службові номери засобів зв’язку

Адреса електронної пошти

1.    

Допіряк Петро Васильович

Голова районної державної адміністрації

 

2-14-24

[email protected]

2.    

Марцинкевич

Володимир Афанасійович

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

2-14-31

[email protected]

 

3.    

Бринь Тетяна Іванівна

Заступник голови  районної державної адміністрації

 

2-14-28

[email protected]

 

       

4.  

Нестор Олександр Іванович

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

2-28-89

[email protected]

5.    

Усата Марія Дмитрівна

 

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

 

2-12-10

[email protected]

6.    

Мацкуляк Іван Михайлович

Начальник відділу соціально-економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

 

2-17-29

[email protected]

7.    

Дорош Віктор Володимирович

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2-15-56

[email protected]

8.    

Цвентарна Наталія Борисівна

Начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

2-18-17

[email protected]

9.    

Пасічник Юрій Анатолійович

Хотинська ЦРЛ

 

2-12-64

[email protected]

10. 

Микитюк Мирослав Володимирович

Заступник начальника управління освіти районної державної адміністрації

 

2-14-96

[email protected]

 

 

     

11. 

Гарбуз Сергій Васильович

Начальник  відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2-16-66

[email protected]

 

       

12. 

Марко Юрій Михайлович

Начальник відділу культури районної державної адміністрації

2-14-95

[email protected]

 

13. 

Брус Світлана Дмитрівна

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

2-18-30

[email protected]

 

       

 

       

14. 

Креховецька Яна Василівна

Завідувач архівного сектору районної державної адміністації 

2-23-19

[email protected]

15.

 

Хотинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2-28-27

[email protected]

 

       

16. 

Грудецький Віктор Станіславович

Начальник Хотинського відділу Держгеокадастру Головного управління Держгеокадастру Чернівецькій області

2-28-87

[email protected]

 

17. 

Вілянський Іван Петрович

ДП "Хотинське лісове господарство"

2-29-84

[email protected]

18. 

Бучка  Володимир Михайлович

Начальник філії "Хотинський райавтодор дочірнього підприємства Чернівецький облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомоб. Дор. України" 

2-14-38

 

19. 

Романюк Олександр Васильович

Начальник управління Державної казначейської служби України в Хотинському районі

2-37-19

 

 

       

20. 

Томін Ігор Дмитрович

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації

 2-20-19

[email protected]

21. 

Шкуренко Світлана Іванівна

Начальник Пенсійного фонду України в Хотинському районі

2-24-63

[email protected]

 

       

22. 

Трофіменко Аліна Михайлівна

Директор Хотинського районного центру зайнятості

2-21-16

[email protected]

Громадська експертиза