Громадянам

Громадянське суспільство

 • Консультації з громадськістю
 • Громадські ініціативи
 • Діяльність громадських організацій Хотинського району
 • Нормативно-правові акти

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВЕСПІ)

 

Закони України:
Конституція України;
Закон України „Про громадські об’єднання”;
Закон України “Про політичні партії в Україні”;
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;
Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Закон України “Про інформацію”;
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
Закон України "Про Кабінет Міністрів України";
Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";
Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Укази Президента України:

Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”
Указ Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»
Указ Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію символіки громадського об’єднання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №562 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

Накази Міністерства юстиції України:

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 „Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України „Про громадські об’єднання”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 N 1843/5 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1845/5 „Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань”

Звернення громадян

 • Графік особистого прийому громадян у Хотинській районній державній адміністрації
 • Виїзні прийоми громадян
 • Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян Хотинської районної державної адміністрації
 • Відділ правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації
 • Як направити електронне звернення?
 • Інформаційні повідомлення
 • Нормативна база
 • Висновок Верховного Суду щодо звернень громадських організацій

№ з/п

Посадова особа, яка

проводить прийом

 

Посада

 

Дні і години прийому

 

1.

 

 

 

голова

районної державної адміністрації

 

 

2.

МАРЦИНКЕВИЧ

Володимир Афанасійович

 

Перший заступник голови державної адміністрації

 

Середа

з 9 до 17 год.

3.

НЕСТОР

Олександр Іванович

Керівник апарату

 районної державної адміністрації

П'ятниця

з 09 до 16 год.

    

Розпорядження районної державної адміінстрації №536-р від 12.12.2018р. "Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації" 

Склад

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

районної державної адміністрації

 

ДОПІРЯК

Петро Васильович

 

голова районної державної адміністрації, голова Комісії

НЕСТОР

Олександр Іванович

керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови Комісії

 

 

НОВІЦЬКА

Оксана Анатоліївна

 

начальник відділу правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, секретар Комісії

 

Члени Комісії:

 

КОЛОМЕЄЦЬ

Андрій Ярославович

 

заступник голови Хотинської районної ради (за згодою)

 

ДАХНО

Юрій Анатолійович

 

начальник Хотинського ВП Кельменецького відділу Національної поліції України в Чернівецькій області, підполковник поліції (за згодою)

ГРУДЕЦЬКИЙ

Віктор Станіславович

начальник відділу Держгеокадастру в Хотинському районі (за згодою)

 

 

ШКУРЕНКО

Світлана Іванівна

начальник Хотинського відділу обслуговування громадян Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області (за згодою)

 

ЦВЕНТАРНА

Наталія Борисівна

начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

ВОЛОСЕВИЧ

Тетяна Олегівна

директор Хотинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Адреса відділу: м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2а.
тел. (03731) 2-14-24;

т/ф (03731) 2-14-25;

ел. пошта: [email protected]

Графік роботи:
Понеділок -четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45

Відповідно до графіку, відділ організовує особистий прийом громадян керівництвом РДА.

"Гаряча лінія" відділу правового забезпечення та роботи зі звернення громадян апарату районної державної адміністрації - (03731) 2-14-25.

Електронні звернення до Хотинської районної державної адміністрації можна направляти на наступні адреси електронної пошти:

[email protected]

[email protected]

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Статистичний звіт про звернення громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації у першому півріччі 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

Дані про звернення громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

Довідка "Про стан роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року"

Довідка "Про стан роботи зі зверненнями громадян за ІІ квартал 2018 року" 

Звіт голови Хотинської районної державної адміністрації "Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2018 року"

Довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації протягом  2017 року

Аналітична довідка Хотинської районної державної адміністрації про стан роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року

Довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації протягом І кварталу 2017 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом  2016 року

Аналітична довідка Хотинської районної державної адміністрації про стан роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2016 року

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами Хотинської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом І півріччя 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації за І квартал 2016

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом 2015 року 

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом І кварталу 2015 року

Закон України «Про звернення громадян»

Указ Президента України №109/2008

 

 

№304-р від 16 липня 2018 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Хотинській районній державній адміністрації"

№273-р від 06 липня 2018 "Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації"

№ 257-р від 27 червня 2018 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підроздівлів райдержадміністрації на ІІІ квартал 2018 року"

№136-р від 27 березня 2018 "Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади"

№ 130-р від 20 вересня 2018 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підроздівлів райдержадміністрації на ІІ квартал 2018 року"

№572-р від 15 грудня 2017 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації на І квартал 2018 року"

№596-р від 26.12.2016 "Про затвердження графіків виїзних  прийомів громадян керівництвом та керівниками  структурних підрозділів райдержадміністрації  на  I квартал 2017 року"

№438-р від 04.10.2016 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації на ІV квартал 2016 року"

№473 від 11.12.2015 "Про внесення змін в розпорядження районної державної адміністрації від 18.09.2015 р.№490-р "Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади"

17 січня 2020 року Верховний Суд, на прохання Голови громадської організації «Українська Демократія» Марка Скакуна, розмістив на своєму офіційному сайті (http://bit.ly/366R81I ) постанову від 31 жовтня 2019 року у справі № 813/1960/18 (http://bit.ly/30xrd1N ). Ця Постанова містить обов’язкові для застосування всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами висновки Верховного Суду стосовно звернень громадських організацій та їх керівників (ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ).

Суть справи

Міський Голова м. Городок Львівської області надав формальну відповідь-відписку на звернення Голови ГО «Розвиток Городоччини» (без будь-яких висновків за доводами автора), вважаючи, що на звернення громадських організацій та їх керівників не поширюється дія Закону України «Про звернення громадян», зокрема статей 15 та 19 Закону, а ними, в свою чергу, не встановлено жодних конкретних вимог до оформлення відповіді на звернення.

Висновки Верховного Суду

 1. Дія Закону України «Про звернення громадян» поширюється на звернення громадських організацій та їх керівників (пункти 36 та 40), враховуючи що:

1.1. «Конституція України наділяє всіх правом на звернення»;

1.2. громадська організація є об’єднанням фізичних осіб, «діє від імені та в інтересах своїх членів (зокрема, громадян України)»;

1.3. «відсутність у чинному законодавстві нормативно-правового акту, який би регулював питання щодо розгляду звернень громадських організацій»;

1.4. стаття 12 Закону, яка визначає його дію, «не містить обмежень щодо поширення дії цього закону на звернення громадських організацій та їх керівників».

 1. Статтями 15 та 19 Закону встановлено конкретні вимоги до оформлення відповіді на звернення (пункти 33,34,35), зокрема, відповідь повинна містити:

2.1. результати перевірки викладених в зверненні фактів (відомостей);

2.2. рішення щодо порушених в зверненні питань;

2.3. належну оцінку всім твердженням та проханням автора;

2.4. підпис керівника органу або особи, яка виконує його обов`язки.

Похідні висновки з цієї Постанови

 1. Громадські організації та їх керівники мають також права заявників, визначені ст.18 Закону, що випливає з визнання Верховним Судом дії всього Закону на такі відносини та не суперечить праву громадської організації «здійснювати інші права, не заборонені законом». Зокрема, серед таких прав:

1.1. особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

1.2. знайомитися з матеріалами перевірки;

1.3. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

          2. Висновок Верховного Суду був безвідносний до наявності чи відсутності статусу юридичної особи, чим полюбляють маніпулювати органи державної влади, отже дія Закону поширюється на громадську організацію як зі статусом так і без.

Значення для громадських організацій

 1. Юридична невизначеність порядку подання та розгляду звернень громадських організацій створювала багато конфліктних ситуацій, наприклад:

1.1. прохання про реалізацію прав, визначених статтею 18 Закону, могло кваліфікуватись деякими органами (наприклад Поліцією) як «втручання в діяльність органів державної влади»;

1.2. деякі органи надавали відповідь-інформацію, вважаючи, що звернення громадських організацій регулюється Законом України «Про інформацію», воно є нічим іншим як способом збирання інформації, відповідно органи не зобов’язані перевіряти викладені факти та приймати рішення;

1.3. неоднакове застосування норм права до звернень громадських організацій створювало різні прямо протилежні практики, що заплутувало громадськість: наприклад, від зразкового Міноборони, де до звернень ГО відносяться як до звернень громадян і навіть відокремлюють їх в діловодстві, до протилежного Мінсоцполітики – для якого звернення ГО не мають нічого спільного з громадянами;

1.4. відсутність на офіційних веб-сайтах органів державної влади будь-якої інформації щодо порядку подання та розгляду звернень громадських організацій перешкоджала їх поданню.

Впровадження цих висновків у життя

Не зважаючи на обов’язковість цих висновків для суб’єктів владних повноважень, вони не будуть застосовуватись без належного інформування. З цією метою, громадська організація «Українська Демократія» здійснила розсилку через СЕВ ОВВ відповідної інформації на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші ЦОВВ та ОДА з проханням поширити цю інформацію серед підпорядкованих органів та вжити заходів щодо застосування цих висновків.

Місцеві громадські організації, які зацікавлені в належному розгляді їх звернень, можуть використовувати цей лист як шаблон (http://bit.ly/2u8a82D ), оформляючи його на своєму бланку та вставляючи своїх адресатів, та поширити відповідну інформацію серед органів місцевого самоврядування.

Конкурс на перевезення пасажирів

 • Про введення в дію рішення районного конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників
 • ОГОЛОШЕННЯ!!! До уваги пасажирських автоперевізників усіх форм власності!

ОРГАНІЗАТОР: Хотинська районна державна адміністрація (м. Хотин вул. О.Кобилянської, 2А) оголошує конкурси про організацію перевезення пасажирів на окремих приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хотинського району (внутрішньорайонні маршрути).

Об’єктом конкурсу є: автобусний маршрут (кілька маршрутів) загального користування, оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) у прямому і зворотньому напрямку.

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до статті  43 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 за №1081 (із змінами і доповненнями).

 

РОБОЧИЙ ОРГАН: Філія «Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту» УДП «Укрінтеравтосервіс» ( вул.Я.Мудрого, 64-А м.Чернівці).

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах автомобільних перевізників, які спроможні забезпечувати належну безпеку та якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

2. Найменування й основні характеристики об’єктів конкурсу

 

п/п

 

Назва маршруту,

початковий та кінцевий пункти

 

№  рейсу, маршруту

 

Кількість

оборотних рейсів

 

Режим

руху

Мінімальна

к-сть автобусів

(в т.ч. резерв)

Місць

для сидіння

 

Періодичність

виконання

 1.  

Хотин – Каплівка

173

5

звичайний

2

від 18

1,2,3,4,5,6

 1.  

Хотин – Рашків

178

5

звичайний

2

від 18

1,2,3,4,5,6

 1.  

Рухотин – Хотин – ч/з Клішківці

183

3

звичайний

2

від 18

1,2,3,4,5

 1.  

Хотин – Анадоли

185

8

звичайний

2

від 18

1,2,3,4,5,6

 1.  

Хотин – Клішківці ч/з Недобоївці

212

4

звичайний

2

від 18

7

 1.  

Хотин – Клішківці ч/з Гордівці

219

1

звичайний

2

від 18

7

 1.  

Хотин – Клішківці

280

15

звичайний

6

від 18

1,2,3,4,5,6

 1.  

Зарожани – Клішківці

284

10

звичайний

2

від 18

7

 1.  

Хотин – Атаки

305

9

звичайний

2

від 18

1,2,3,4,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови конкурсу: У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”

Перевізник претендент зобов’язаний:

 • Забезпечити дотримання Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про дорожній рух», «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176, Деяких питань сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року №738, Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2010 року №278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за №408/17703, Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766, Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року №521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за №1586/21898;
 • Подати копії сертифікатів відповідності та екологічності автобуса (категорії євро-3 та вище), виданих уповноваженим Міністерством інфраструктури України органом із сертифікації (перелік уповноважених органів сертифікації транспортних засобів наведено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України  - mtu.gov.ua)

Маршрути (оборотні рейси) виставляються на конкурс у звичайному режимі руху з обов’язковим наданням передбачених законодавством пільг на проїзд окремим категоріям громадян.

На кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату.

Крім обов’язкових умов конкурсу претендент повинен відповідати наступним умовам конкурсу на перевезення пасажирів:

- мати у наявності резерв автобусів на автобусних маршрутах у разі виходу їх з ладу;

- транспортні засоби, які будуть використовуватися для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному та санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства;

- підтвердити спроможність автомобільного перевізника самостійно забезпечувати перевезення пасажирів на маршруті  загального користування;щомісячно забезпечувати виконання розкладу руху автобусів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Хотинського району з регулярністю не менше 97 відсотків на приміських автобусних маршрутах загального користування.       

  До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники (фізичні або юридичні особи), які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації)або які проходять процедуру ліквідації  як суб’єкти господарювання;

- подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

- не відповідають  вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою або Національною поліцією неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

- пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів  щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об’єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів та дозволів

 

4. Інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати у:

Філії «Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту»  УДП «Укрінтеравтосервіс» за адресою вул.Я.Мудрого, 64-А м.Чернівці за телефонами 585-497, 585-500

 

 5. Кінцевий строк прийняття документі для участі в конкурсі:

Документи  приймаються до 16 год. 00 хв. 22.03.2019р. включно.

 

6. Документи для участі в конкурсі подаються у закритому конверті з позначкою №1 та конверт з позначкою№2, який містить заяву, за адресою: вул.Я.Мудрого, 64-А м.Чернівці, Філія «Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту» УДП «Укрінтеравтосервіс», каб.№5.

Режим роботи:  робочі дні з 9:00 до 18:00 год., обідня перерва з 13:00 до 14:00 год., субота та неділя – вихідні.

 

7. Бланки документів для участі в конкурсі можна отримати у Філії «Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту» УДП «Укрінтеравтосервіс» за адресою вул.Я.Мудрого, 64-А м.Чернівці з дати офіційного оприлюднення оголошення про проведення конкурсу протягом строку, який відведено для подання документів щоденно у робочі дні.

 

8. Місце, дата і час проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 10.04.2019 р. у приміщенні Хотинської районної державної адміністрації (м.Хотин, вул. О.Кобилянської, 2А), 1 поверх, мала зала  11год. 00 хв. Реєстрація учасників з 10год.00хв.   

 

9. Розмір плати за участь у конкурсі становить: 1416 грн. 00 коп. в тому числі ПДВ за один об’єкт конкурсу.

 

10.Телефон для довідок з питань проведення конкурс: (0372) 585-497, 585-500  т/ф 8(0372) 585-497. Плата за участь у конкурсі перераховується претендентами Філії «Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності автомобільного транспорту» УДП «Укрінтеравтосервіс» за реквізитами:  Р/Р26000300355130МФО 356334 ЧОУАТ «Ощадбанк», індивідуальний податковий № 215368410086, свідоцтво № 13696827

Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за  кожен  об’єкт конкурсу  окремо.

Претендент  може відкликати заяву на участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів –  повертається 80% плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу –  повертається 60% плати.

 

Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин визначених підпунктом 1 п.55 порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

Голова конкурсного комітету                                                     Марцинкевич В. А.

Правова освіта населення

 • Сайт Координаційного центру з надання правової допомоги
 • ДОВІРЕНОСТІ ПРИРІВНЯНІ ДО НОТАРІАЛЬНИХ
 • ПЛАН роботи районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення районної державної адміністрації на 2018 рік
 • Розпорядження №173-р від 10 квітня 2017 року "Про затвердження Програми правової освіти населення Хотинського району на 2017-2020 роки"
 • Програма правової освіти населення Хотинського району на 2017-2020 роки

https://legalaid.gov.ua/  - Система з надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права.

Всім громадянам добре відомо, що вчинення нотаріальних дій в Україні покладено на нотаріусів. Документи, оформлені державними та приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Однак, згідно ст.1 Закону України «Про нотаріат» (далі - Закон) в окремих випадках нотаріальні дії можуть вчинятися і іншими особами.

Наприклад, у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 вищевказаного Закону (вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видання дублікатів посвідчених ними документів; засвідчення вірності копій  (фотокопій)   документів   і виписок з них; засвідчення справжність підпису на документах; видання свідоцтва про право на спадщину; видання  свідоцтва  про  право  власності  на  частку  в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя)вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Посвідчення доручень (довіреностей), прирівняних до нотаріальних може проводитись виключно уповноваженими особами, зазначеними у статті 40 Закону, статті 245 Цивільного кодексу, в межах їх компетенції, до яких відносяться:     

 • довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями;
 • довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів;
 • довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів;
 • довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.

 

Посвідчення таких довіреностей проводиться зазначеними посадовими особами з дотриманням вимог Закону України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів.

Одним з таких нормативно-правових актів є постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року за № 419 «Про порядок посвідчення заповітів і доручень прирівнюваних до нотаріально посвідчених». Вказаною постановою регулюються процедура посвідчення зазначених документів та правовідносин, що виникають між громадянами та відповідною посадовою особою.

Посадові, службові особи при посвідченні довіреностей:

1) роз'яснюють фізичним особам, від імені яких посвідчуються довіреності, їх права і обов'язки, попереджають про наслідки їх посвідчення для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

2) перевіряють відповідність посвідчуваних  довіреностей вимогам закону;

3) встановлюють дійсні наміри особи (правильне розуміння нею значення, умов правочину та його правових наслідків), що звернулася за посвідченням заповіту чи довіреності, до їх посвідчення, а також відсутність у неї будь-яких заперечень щодо кожної з умов правочину;

4) попереджають про правові наслідки посвідчення довіреностей;

5) роз'яснюють порядок скасування довіреностей;

6) складають у разі потреби проекти довіреностей на усне прохання фізичних осіб;

7) посвідчують довіреності на усне прохання фізичних осіб.

Посадові, службові особи з'ясовують обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які звернулися за посвідченням довіреностей, виходячи з того, що цивільною дієздатністю фізичної особи визнається її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Посадові, службові особи встановлюють особу, що звернулася за посвідченням  довіреності, та перевіряють її цивільну дієздатність.

Встановлення особи здійснюється:

громадянина України - за паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним чи службовим паспортом, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у зв'язку із втратою паспорта, тимчасовим посвідченням громадянина України, виданим у зв'язку з набуттям громадянства України, посвідченням особи на повернення в Україну;

іноземця та особи без громадянства - за національним паспортом або документом, що його замінює, та документом чи реєстрацією паспортного документа, які підтверджують законність перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, реєстрація паспортного документа чи довідка компетентних органів про звільнення від реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна);

біженця - за посвідченням біженця.

Посвідчення водія, посвідчення особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи особи, не можуть бути використані для встановлення особи, що звернулася за посвідченням заповіту чи довіреності.

Начальники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів під час посвідчення заповітів і довіреностей встановлюють особу та перевіряють її цивільну дієздатність у порядку, передбаченому для таких установ.

Довіреності підписуються довірителем у присутності посадової, службової особи.

У разі коли фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати заповіт чи довіреність, за її дорученням в її присутності та в присутності посадової, службової особи такий документ може підписати інша фізична особа. Про причини, з яких особа, від імені якої посвідчується заповіт чи довіреність, не підписала документ, зазначається у посвідчувальному написі.

Фізична особа, на ім'я якої видається довіреність, не може підписувати її за особу, що видає довіреність. Посадова, службова особа не може підписувати довіреності за особу, що видає довіреність.

На довіреностях заборонено проставляти печатку для рецептів, листків непрацездатності, довідок тощо.

Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем (наприклад, довіреність на вчинення заповіту або на подання повіреним до державної нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини), посадовою, службовою особою не посвідчується.

Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною.

У тексті довіреності зазначаються місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання представника і особи, яку представляють, а в разі потреби - посади, які вони займають.  

У довіреності словами зазначається строк, на який вона видана. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.  

У разі посвідчення довіреності на ведення справи в суді посадова, службова особа роз'яснює довірителю, що представник вправі вчиняти від його імені всі процесуальні дії. Обмеження повноважень представника щодо вчинення певних процесуальних дій обумовлюються в довіреності.

Посадова, службова особа під час посвідчення довіреності повинна роз'яснити особі, яка звернулася за її посвідченням, що представник зобов'язаний вчиняти правочин особисто згідно з наданими йому повноваженнями. Представник може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі у випадках, встановлених законом або договором між особою, яку представляють, і представником, чи у разі, коли представник був вимушений до такої передачі з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

Довіреність, що прирівняна до нотаріально посвідченої, складається і посвідчується в одному примірнику.

Реєстрація довіреностей, у встановлених випадках, здійснюється згідно з вимогами Положення про Єдиний реєстр довіреностей, яке затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 року за № 11/5.

 

Начальник відділу правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації О. Новіцька

Захист прав споживачів

 • ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
 • ЗРАЗКИ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ”
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29.03.2017 № 217-Р “ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ”
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 27.12.2017 №983-Р “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ”
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 15.06.2006 № 833 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВАДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВИЛ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ”
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 02.09.2015 №667 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ”
Що робити, якщо виникли питання до авіакомпанії?
Щодо обов’язку продавців видавати розрахункові документи встановленої форми при реалізації побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту
Вас ошукали у магазині? Найчастіші порушення
До уваги споживачів! Будьте пильними при придбанні ювелірних виробів!
Що робити, якщо вас обкурюють? Пишіть скаргу до Держпродспоживслужби!
Що робити споживачу, якщо ціни на ціннику і в чекові не співпадають?
Пам’ятка для споживачів, які мають намір скористуватися послугами інтернет-магазину
Пам’ятка для споживачів (якщо ваші права порушено)
Зразок скарги про порушення прав споживача
Зразок скарги про порушення прав споживачів (у випадку відмови в обслуговуванні українською мовою)
Зразок скарги споживача (у випадку відмови провести розрахунок банківською карткою)
Пам’ятка споживача: Як діяти покупцю, який випадково розбив чи пошкодив товар у магазині?

План розвитку

 • План перспективного розвитку Хотинського району на 2019-2021 роки

Інтерактивна мапа захисних споруд

 • Інтерактивна мапа захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області

З метою доведення до населення інформації щодо розташування найближчих захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення Хотинського району, призначених для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій до вашої уваги: "Інтерактивна мапа захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області"

Безоплатна правова допомога

 • Безоплатна правова допомога

Сайт Координаційного центру з надання правової допомоги

https://legalaid.gov.ua/  - Система з надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права.

Протидія домашньому насильству

 • Як попередити насильство в сім’ї
 • Персонально-відповідальні особи за протидію домашньому насильству
 • Персонально-відповідальні особи за протидію домашнього насильства по сільських радах Хотинського району

Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини.

У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої поведінки. Подібні дії з боку насильника приводять до негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількох осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки та діти.

Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав людини та родини, які держава має відстоювати та захищати. Серед них, наприклад, право на життя і фізичну недоторканність, право не бути об’єктом знущань або жорстокого, нелюдського чи принизливого поводження, а також право на здоровий та безпечний розвиток і таке інше.

Вперше на світовому рівні проблема сімейного насильства була актуалізована завдяки активним спільним діям міжнародного руху у захист прав жінок, оскільки саме жінки склали найбільш уразливу та незахищену групу, що страждала від насильницьких дій з боку членів своєї родини (батьків, чоловіків, братів тощо).

 Історія боротьби з насильством щодо жінок як міжнародна проблема - це історія злиття двох напрямків правозахисту: прав людини і прав жінок. Результати активності жіночого руху на міжнародному рівні відобразилися у хронології конференцій, у текстах декларацій і конвенцій ООН, резолюцій регіональних міжнародних організацій, інших міжнародних документів останніх десятиріч, серед яких перш за все слід виділити Конвенцію ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок.

Особливо слід підкреслити, що Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» зорієнтований саме на попередження цього негативного явища на його початковій стадії, поки конфлікт між сторонами не призвів до непоправних наслідків. У разі, коли насильство в сім’ї мало місце, члени сім’ї, винні в його скоєнні, притягуються до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності згідно з чинним законодавством.

Як же захиститися від протиправних дій одного з членів сім’ї по відношенню до іншого та як їх попередити?

По-перше, на захисті сім’ї від насильства стоїть закон, який так і називається Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (від 07.12.2017 № 2229-VIII). Згідно з юридичним визначенням цього офіційного правового документу, насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного та економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

По-друге, в районі є служби, які надають допомогу жертвам насильства в сім’ї. Якщо ж необхідно терміново припинити насильство, ви можете зателефонувати в міліцію – «102».

Крім того, управління (відділи), які займаються попередженням насильства в сім’ї приймають і розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його виникнення. Що ж стосується вчинення або реальної загрози вчинення фізичного або сексуального насильства в сім’ї, то про це повідомляють територіальний орган внутрішніх справ.

Також організовують відвідування заявника і складають відповідний акт обстеження, проводять роз’яснювальну роботу серед населення, організовують надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг. При необхідності направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ (для жертв насильства в сім’ї).

І на останнє хотілось би всім щиро побажати миру в їхньому домі. Нехай в ньому ніколи не буде насильства!

 

 

Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

Н.Ситник

Адміністративно-територіальна одиниця

Повна назва ОТГ

Повна назва РДА

Юридична адреса

ПІБ персонально відповідальної особи

Посада

Контакти

№ розпорядчого документу

Хотинський

Хотинська районна державна адміністрація

м. Хотин, Кобилянської,2

Ситник Наталія Іванівна

Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Хотинської РДА

0508049094

[email protected]

Наказ №34-ОД від 19.11.18

 

Рукшинська ОТГ

с. Рукшин вул.. Головна,35 А

Василькова Людмила Петрівна

Діловод

0992725584

 

Розпорядження №9 від 15.02.2019

 

Недобоївська ОТГ

с. Недобоївці вул.Головна,28 А

Мігалатюк Анатолій Васильович

Заступник Сільського голови

0955167620

Розпорядження №34 від 14.02.2019

 

Клішковецька ОТГ

c. Клішківці вул. Головна,66

Гаврилян Анатолій Анатолійович

Спеціаліст соціального захисту населення Клішковецької сільської ради

0507845854

Розпорядження №02-06/15 від 21.05.2019

 

Хотинська ОТГ

м. Хотин вул.. Незалежності,52

Онуфрійчук Ганна Євгенівна

Секретар керівника

0968520267

Розпорядження №47 від 19.02.2019

Адміністративно-територіальна одиниця

Повна назва виконавчих органів сільських рад

Юридична адреса

ПІП персонально-відповідальної особи

Посада

Контакти

Хотинський район

Круглицька сільська рада

с.Круглик

Заплітний Михайло Іванович

Сільський голова

0668315209

 

Зарожанська сільська рада

с.Зарожани

Паур Микола Ярославович

Сільський голова

0660002851

 

Малинецька сільська рада

с. Малинці

Кирилюк Валентина Сергіївна

секретар

0661333851

 

Рухотинська сільська рада

с.Рухотин

Докієн Валентин Іванович

Сільський голова

0663879307

 

Керстенецька сільська рада

с.Керстенці

Проскурняк Вікторія Олександрівна

В.о.старости

0502009380

 

Перебиковецька сільська рада

с.Перебиківці

Команда Наталія Миколаївна

секретар

38-2-18

0960828246

 

Анадольська сільська рада

с.Анадоли

Ткач Володимир Іванович

староста

0960358942

 

Ворничанська сільська рада

с.Ворничани

Заплітний Валентин Іванович

староста

0974432618

 

Данковецька сільська рада

с.Данківці

Онуцький Григорій Іванович

староста

0675872131