Запобігання корупції

Повідом про корупцію

Повідом про корупцію

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»  особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Контактна інформація для здійснення повідомлень

про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Завідувач сектору правового забезпечення, взаємодія з правоохоронними органами та державної реєстрації апарату районної державної адміністрації

Новіцька

Оксана

Анатоліївна

Телефон

2-14-24

 

[email protected]

 

Графік особистого прийому: з пн.-чт. з 08.00 до 17.00,  пт. з 08.00 до 15.45.

Повідом про корупцію!

Антикорупційний портал

Антикорупційна лінія прямого зв'язку

Телефон у Хотинськіій РДА

Антикорупційна «гаряча» лінія працює за телефоном: (03731) 2-14-25

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та новий порядок заповнення декларацій

17 жовтня було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».  Документ було розроблено з метою визначення правового статусу викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб.

Закон передбачає фінансування забезпечення прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам.

Водночас джерелами виплат компенсацій будуть кошти, отримані від відшкодування збитків державі та від сплати штрафів викритими корупціонерами.

Більш детальніше хочу зупинитися на змінах до Закону України «Про запобігання корупції», що набули чинності 18 жовтня 2019 року, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року.

У новій редакції Закону значно розширено перелік близьких осіб, окрім членів сім’ї, там ще згадують велику кількість родичів. Тепер до них належать: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Нагадую, що відповідно до частини першої статті 27 Закону державні службовці не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядковані у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
Відповідно до частини другої статті 27 Закону у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо у визначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Необхідно врахувати, що внесеними змінами значно розширено коло суб’єктів декларування. Стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції», що визначала коло суб’єктів декларування, доповнилась такою категорією декларантів: керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Також подавати декларації зобов’язали помічників суддів. Також додано заступника голови НБУ та члена НР НБУ та Голову й заступника НАЗК.

До нових суб’єктів декларування тепер також відносяться: посадові особи юридичних осіб публічного права, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Не залишили без уваги громадських активістів і зобов’язали подавати електронні декларації тих представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Зверніть увагу, що з 01.01.2020 року  декларувати в обов’язковому порядку доведеться не лише особу, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування, а й дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

Серед новацій у Законі України «Про запобігання корупції»– також необхідність декларувати  осіб, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації. Якщо прожив з кимось півроку - декларуй!

Кількість декларацій не змінилась, але виправлення  декларації дозволено робити тричі, проте упродовж того самого семиденного терміну.

Крім того, з 01.01.2020 року підлягають декларуванню об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті та криптовалюти.
Заслуговує на особливу увагу той факт, що відомості в електронну декларацію вносяться не лише станом на 31.12 звітного року. Тепер і пряма норма закону вказує, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду. Тобто, якщо квартира, машина чи інше майно були у власності чи користуванні півроку, її потрібно декларувати. Навіть якщо вже на 31.12 звітного року майно вибуло з власності чи користування (!!!). А саме, якщо суб’єкт декларування мав майно, а потім його продав у липні-грудні і на 31.12 звітного року не володів цим майном, відтепер закон зобов’язує його декларувати це майно.

Також зміни до Закону України «Про запобігання корупції» встановлюють нові вимоги для подання декларації по змінам майнового стану суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.
Проте ця вимога тепер застосовується лише до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50  Закону України «Про запобігання корупції».

Не зазнала змін частина 1 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», а саме, обов’язок суб’єкта декларування та члена його сім’ї, у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента письмово повідомити про це НАЗК у десятиденний строк.

Варто ще відмітити той факт, що згідно частини п’ять статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, стають обов’язковими до виконання.

Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

 

 

Методичні рекомендації

Твоє Ні має значення

Навчальне відео щодо зміни електронного цифрового підпису

Навчальне відео щодо заповнення електронних декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення

Роз’яснення НАЗК щодо заповнення декларації особами, для яких посада суб’єкта декларування не є основною або які займають посади, обидві з яких є посадами суб’єкта декларування

Рішення НАЗК №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Найбільш поширені питання, які виникають під час заповнення е-декларації

Деякі питання практичного застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  

Розпочинається кампанія декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за минулий рік

Методичні рекомендації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Методичні рекомендації «Типові ситуації щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів на державній службі»

Роз’яснення щодо застосування частини 1 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

Нормативно-правові акти щодо запобігання проявам корупції

  • Рішення НАЗК
  • Міжнародні правові акти
  • Закони України
  • Укази Президента України
  • Постанови Кабінету Міністрів України
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами»

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютого рахунка в установі банку-нерезидента

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Рішення Нацагенства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

ЗУ Про внесення  змін до НПА у звязку із лібералізацією ЄС візового режиму

ЗУ Про запобігання впливу корупції на результати спортивних змагань

ЗУ Про запобігання корупції

ЗУ Про запобігання політичній корупції

ЗУ Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

ЗУ Про засади запобігання і протидії корупції

ЗУ Про Нацагенство з розшуку активів, здобутих від корупційних злочинів

ЗУ Про Національне антикорупційне бюро

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів