• Громадянське суспільство
 • Звернення громадян
 • Пам'ятки та поради
 • Інтерактивна мапа захисних споруд

Громадянське суспільство

 • Консультації з громадськістю
 • Громадська рада
 • Громадські ініціативи
 • Діяльність громадських організацій Хотинського району
 • Нормативно-правові акти
 • Оголошення для інститутів громадського суспільства

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВЕСПІ)

 

Закони України:
Конституція України;
Закон України „Про громадські об’єднання”;
Закон України “Про політичні партії в Україні”;
Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;
Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;
Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
Закон України “Про звернення громадян”;
Закон України “Про інформацію”;
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;
Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
Закон України "Про Кабінет Міністрів України";
Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";
Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Укази Президента України:

Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”
Указ Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»
Указ Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;
Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію символіки громадського об’єднання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. №562 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

Накази Міністерства юстиції України:

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 „Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України „Про громадські об’єднання”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 N 1843/5 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань”;
Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1845/5 „Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань”

Звернення громадян

 • Графік особистого прийому громадян у Хотинській районній державній адміністрації
 • Виїзні прийоми громадян
 • Склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян Хотинської районної державної адміністрації
 • Відділ правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації
 • Як направити електронне звернення?
 • Інформаційні повідомлення
 • Нормативна база

№ з/п

Посадова особа, яка

проводить прийом

 

Посада

 

Дні і години прийому

 

1.

 

ДОПІРЯК

Петро Допіряк

 

голова

районної державної адміністрації

Понеділок

з 9 до 17 год.

 

2.

МАРЦИНКЕВИЧ

Володимир Афанасійович

 

Перший заступник голови державної адміністрації

 

Середа

з 9 до 17 год.

 

3.

 

БРИНЬ

Тетяна Іванівна

 

Заступник

голови районної державної адміністрації

Вівторок

з 09 до 17 год.

 

4.

 

НЕСТОР

Олександр Іванович

 

Керівник апарату

 районної державної адміністрації

П'ятниця

з 09 до 17 год.

    

Розпорядження районної державної адміінстрації №536-р від 12.12.2018р. "Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації" 

Склад

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

районної державної адміністрації

 

ДОПІРЯК

Петро Васильович

 

голова районної державної адміністрації, голова Комісії

НЕСТОР

Олександр Іванович

керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови Комісії

 

 

НОВІЦЬКА

Оксана Анатоліївна

 

начальник відділу правового забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, секретар Комісії

 

Члени Комісії:

 

КОЛОМЕЄЦЬ

Андрій Ярославович

 

заступник голови Хотинської районної ради (за згодою)

 

ДАХНО

Юрій Анатолійович

 

начальник Хотинського ВП Кельменецького відділу Національної поліції України в Чернівецькій області, підполковник поліції (за згодою)

ГРУДЕЦЬКИЙ

Віктор Станіславович

начальник відділу Держгеокадастру в Хотинському районі (за згодою)

 

 

ШКУРЕНКО

Світлана Іванівна

начальник Хотинського відділу обслуговування громадян Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області (за згодою)

 

ЦВЕНТАРНА

Наталія Борисівна

начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

ВОЛОСЕВИЧ

Тетяна Олегівна

директор Хотинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Адреса відділу: м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2а.
тел. (03731) 2-14-24;

т/ф (03731) 2-14-25;

ел. пошта: hotyn_zvernennia@ukr.net.

Графік роботи:
Понеділок -четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45

Відповідно до графіку, відділ організовує особистий прийом громадян керівництвом РДА.

"Гаряча лінія" відділу правового забезпечення та роботи зі звернення громадян апарату районної державної адміністрації - (03731) 2-14-25.

Електронні звернення до Хотинської районної державної адміністрації можна направляти на наступні адреси електронної пошти:

hotyn_rda@bukoda.gov.ua

hotyn_zvernennia@ukr.net

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Статистичний звіт про звернення громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації у першому півріччі 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

Дані про звернення громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

Довідка "Про стан роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року"

Довідка "Про стан роботи зі зверненнями громадян за ІІ квартал 2018 року" 

Звіт голови Хотинської районної державної адміністрації "Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2018 року"

Довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації протягом  2017 року

Аналітична довідка Хотинської районної державної адміністрації про стан роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року

Довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Хотинської районної державної адміністрації протягом І кварталу 2017 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом  2016 року

Аналітична довідка Хотинської районної державної адміністрації про стан роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2016 року

Довідка про стан роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами Хотинської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом І півріччя 2016 року

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації за І квартал 2016

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом 2015 року 

Довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли на адресу Хотинської районної державної адміністрації протягом І кварталу 2015 року

Закон України «Про звернення громадян»

Указ Президента України №109/2008

 

 

№304-р від 16 липня 2018 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Хотинській районній державній адміністрації"

№273-р від 06 липня 2018 "Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації"

№ 257-р від 27 червня 2018 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підроздівлів райдержадміністрації на ІІІ квартал 2018 року"

№136-р від 27 березня 2018 "Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади"

№ 130-р від 20 вересня 2018 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підроздівлів райдержадміністрації на ІІ квартал 2018 року"

№572-р від 15 грудня 2017 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації на І квартал 2018 року"

№596-р від 26.12.2016 "Про затвердження графіків виїзних  прийомів громадян керівництвом та керівниками  структурних підрозділів райдержадміністрації  на  I квартал 2017 року"

№438-р від 04.10.2016 "Про затвердження графіків виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації на ІV квартал 2016 року"

№473 від 11.12.2015 "Про внесення змін в розпорядження районної державної адміністрації від 18.09.2015 р.№490-р "Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади"

Пам'ятки та поради

Інтерактивна мапа захисних споруд

 • Інтерактивна мапа захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області

З метою доведення до населення інформації щодо розташування найближчих захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення Хотинського району, призначених для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій до вашої уваги: "Інтерактивна мапа захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області"