Вимоги щодо видачі допусків та посвідчень для роботи з пестицидами та агрохімікатами


  • 08/02/2019
Вимоги щодо видачі допусків та посвідчень для  роботи  з пестицидами та агрохімікатами

Охорона здоров’я  людей, зайнятих на проведенні хімічних заходів захисту рослин та тих, що виконують інші види робіт щодо догляду за посівами на полях, оброблених пестицидами, вимагають суворого дотримання регламен-тів застосування пестицидів. 

Відповідальність за охорону праці і техніку безпеки при роботі з пестицида-ми покладається на керівників господарств або приватних осіб, що їх засто-совують.

Згідно ст.18 Закону України «Про захист рослин»,  ст. 11   і  ст. 17   Закону  України   «Про  пестициди і   агрохімікати» керівники підприємств, установ,  організацій усіх форм  власності  зобов'язані допускати  до   робіт,   пов'яза-них   із    транспортуванням, зберіганням,  застосуванням засобів захисту рос-лин,  їх торгівлею, лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та  мають  на  те  відповідне  посвідчення і  допуск  на право роботи з агрохімікатами .

Для отримання допуску (посвідчення)  необхідно мати медичну довідку з висновком медичної комісії  про  відсутність  протипоказань за станом здо-ров’я Спеціалістами  ГУ Держпродспложивслужби  в Чернівецькій області   прово-диться щорічне  навчання всіх працюючих суб’єктів  господарювання з нас-тупною видачею   посвідчень та допусків  за адресою -  м.Хотин вул. Вишне-вецького 5 б . Видача посвідчень та допусків  реєструється в журналах реє-страції .

Графік проходження навчання вільний, видача посвідчень і допусків безоплатна.

Провідний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби Корнівська І.М.

Коментарі